พันธกิจของเราคือการให้ความรู้ , ทางเลือก และโอกาสกับผู้หญิง....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)
การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจภายนอก....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)
การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจภายนอก....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center)......พันธกิจของเราคือการให้ความรู้ , ทางเลือก และโอกาสกับผู้หญิง
ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Cosmetic Gynecology) เป็นกลุ่มศัลยกรรมตกแต่งทางเลือก....ที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มของการทำศัลยกรรมตกแต่ง (Cosmetic Surgery)
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center)......พันธกิจของเราคือการให้ความรู้ , ทางเลือก และโอกาสกับผู้หญิง
ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Cosmetic Gynecology) เป็นกลุ่มศัลยกรรมตกแต่งทางเลือก....ที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มของการทำศัลยกรรมตกแต่ง (Cosmetic Surgery)
การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจภายนอก....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)
พันธกิจของเราคือการให้ความรู้ , ทางเลือก และโอกาสกับผู้หญิง....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

 

 ศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดและบริเวณปากช่องคลอดโดยเลเซอร์

ทำไมต้องทำผ่าตัดโดยเลเซอร์ ?

  • โลกของเราในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเซอร์เพื่อเอามาใช้ในงานด้านการแพทย์อย่างมากมาย ที่เห็นทั่วไปมักมีการนำเลเซอร์มาใช้ทางด้านศัลยกรรมความงาม ในงานศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชก็มีการนำเลเซอร์มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นและมีการสูญเสียเลือดน้อยลง ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม
  • ปัจจุบันมีการค้นพบว่าเลเซอร์บางชนิดเมื่อมีการปรับค่าความยาวคลื่นและพลังงานที่ตกกระทบบนเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสม จะทำให้คอลลาเจนรอบๆเนื้อเยื่อนั้นมีการหดตัวในช่วงแรก และในระยะยาวจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเลเซอร์ชนิดนี้มาประยุกต์ใช้กับเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบช่องคลอดมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอดมีความกระชับมากกว่าเดิม หลังการทำกระชับช่องคลอดด้วยวิธีนี้ผู้ป่วยแทบจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด เนื่องจากไม่มีบาดแผลที่ช่องคลอด โดยอาจมีเพียงความรู้สึกตึงๆ ที่ปากช่องคลอด จากการหดตัวของคอลลาเจนในช่วงแรกเท่านั้น

อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีใช้มีดผ่าตัดแบบเดิมกับเลเซอร์ ?

  • Dr.Matlock ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่เบื้องหลังศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดและบริเวณปากช่องคลอดโดยเลเซอร์ ได้กล่าวเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและการผ่าตัดโดยเลเซอร์  เขามีการเปรียบเทียบไว้ดังนี้   ” ลองนึกดูว่า การนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดเปรียบเสมือนคุณพยายามที่จะเขียนชื่อของคุณด้วยการใช้ปากกา Mont Blanc แทนการเขียนด้วยการใช้มีดที่คุณใช้เวลารับประทานอาหาร 

 ประโยชน์ของเลเซอร์ในการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชคืออะไร?

  • จากข้อดีดังกล่าวของเลเซอร์ดังกล่าวข้างต้นทาง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี จึงได้จัดให้มีบริการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์อย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่

1) การใช้เลเซอร์ผ่าตัดกระชับช่องคลอด (แทนใบมีดแบบดั้งเดิม)

  • โดยมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีดช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้นทําให้มีการสูญเสียเลือดน้อยลง ซึ่งหลังทำผ่าตัดจะมีบาดแผลในช่องคลอดและมีการใช้ไหมละลายเย็บบาดแผลที่ช่องคลอดเหมือนกับการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม สามารถแก้ไขภาวะช่องคลอดหย่อนยานได้มากกว่าการใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล
  • หลังการผ่าตัดต้องมีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกับหลังทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยวิธีดั้งเดิม เช่น งดการมีเพศสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้บาดแผลที่ช่องคลอดฉีกขาด ได้แก่ ภาวะท้องผูก การไอ จาม การยกของหนักและกีฬาบางชนิดอย่างน้อย 6 สัปดาห์

2) การใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล

  • เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงานศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมาก่อน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี ถือเป็นแห่งแรกในเอเชียที่เปิดให้บริการเลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล ทำให้หลังผ่าตัดผู้ป่วยจะไม่มีอาการปวดและไม่มีการสูญเสียเลือด แตกต่างกับการใช้เลเซอร์ผ่าตัดแทนใบมีด นอกจากนี้ยังงดมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัดเพียง 2-4 สัปดาห์
  • แต่อย่างไรก็ตามการทำกระชับช่องคลอดโดยวิธีนี้ก็ยังมีข้อจำกัด และการทําเลเซอร์ชนิดนี้ควรทําในสุภาพสตรีที่มีช่องคลอดหย่อนยานไม่มากนัก เนื่องจากความกระชับที่ได้เป็นผลมาจากการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอบๆ ช่องคลอด ซึ่งเนื้อเยื่อช่องคลอดของแต่ละบุคคลก็อาจมีการตอบสนองต่อเลเซอร์–สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน
  • นอกจากนี้เลเซอร์ชนิดนี้ยังสามารถช่วยรักษาภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดในสุภาพสตรีได้โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด TVT-O  แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน คือ ควรใช้รักษาในสุภาพสตรีที่มีภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดที่ไม่รุนแรง หรือในในสุภาพสตรีที่มีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด TVT-O ได้

การทำเลเซอร์เพื่อฟื้นฟูช่องคลอด โดยเลเซอร์ (Laser Vaginal Rejuvenation)

 

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.