พันธกิจของเราคือการให้ความรู้ , ทางเลือก และโอกาสกับผู้หญิง....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)
การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจภายนอก....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)
การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจภายนอก....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center)......พันธกิจของเราคือการให้ความรู้ , ทางเลือก และโอกาสกับผู้หญิง
ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Cosmetic Gynecology) เป็นกลุ่มศัลยกรรมตกแต่งทางเลือก....ที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มของการทำศัลยกรรมตกแต่ง (Cosmetic Surgery)
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center)......พันธกิจของเราคือการให้ความรู้ , ทางเลือก และโอกาสกับผู้หญิง
ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (Cosmetic Gynecology) เป็นกลุ่มศัลยกรรมตกแต่งทางเลือก....ที่มีการเจริญเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มของการทำศัลยกรรมตกแต่ง (Cosmetic Surgery)
การเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อนำไปสู่ความมั่นใจภายนอก....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)
พันธกิจของเราคือการให้ความรู้ , ทางเลือก และโอกาสกับผู้หญิง....ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee Cosmetic Gynecology Center...The Best Intimate Beauty Center)

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์

 

ทำไมต้องทำผ่าตัดโดยเลเซอร์ ?

  • edit-shutterstock_53457199bullet_tickโลกของเราในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเลเซอร์ เพื่อเอามาใช้ในงานด้านการแพทย์อย่างมากมาย ที่เห็นทั่วไปมักมีการนำเลเซอร์มาใช้ทางด้านศัลยกรรมความงาม ในงานศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช ก็มีการนำเลเซอร์มาใช้ด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น และมีการสูญเสียเลือดน้อยลง ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม
  • bullet_tickปัจจุบันมีการค้นพบว่าเลเซอร์บางชนิด เมื่อมีการปรับค่าความยาวคลื่นและพลังงานที่ตกกระทบบนเนื้อเยื่ออย่างเหมาะสม จะทำให้คอลลาเจนรอบๆ เนื้อเยื่อนั้นมีการหดตัวในช่วงแรก และในระยะยาวจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการนำเลเซอร์ชนิดนี้มาประยุกต์ใช้กับเนื้อเยื่อบริเวณช่องคลอด ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณรอบช่องคลอดมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น ส่งผลให้ช่องคลอดมีความกระชับมากกว่าเดิม หลังการทำกระชับช่องคลอดด้วยวิธีนี้ ผู้ที่เข้ารับการทำเลเซอร์แทบจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด เนื่องจากไม่มีบาดแผลที่ช่องคลอด โดยอาจมีเพียงความรู้สึกตึงๆ ที่ปากช่องคลอด จากการหดตัวของคอลลาเจนในช่วงแรกเท่านั้น

อะไรคือความแตกต่างระหว่างวิธีใช้มีดผ่าตัดแบบเดิมกับเลเซอร์ ?

  • bullet_tickDr. Matlock ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกที่มีชื่อเสียง ซึ่งอยู่เบื้องหลังศัลยกรรมตกแต่งช่องคลอดและบริเวณปากช่องคลอดโดยเลเซอร์ ได้กล่าวเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมและการผ่าตัดโดยเลเซอร์  เขามีการเปรียบเทียบไว้ดังนี้   “ลองนึกดูว่า การนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดเปรียบเสมือนคุณพยายามที่จะเขียนชื่อของคุณด้วยการใช้ปากกา Mont Blanc แทนการเขียนด้วยการใช้มีดที่คุณใช้เวลารับประทานอาหาร”

 ประโยชน์ของเลเซอร์ในการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชคืออะไร?

  • bullet_tickจากข้อดีของเลเซอร์ดังกล่าวข้างต้นทาง ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี จึงได้จัดให้มีบริการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์อย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่

1) การใช้เลเซอร์ผ่าตัดกระชับช่องคลอด (แทนใบมีดแบบดั้งเดิม)

  • bullet_tickโดยมีการนำเลเซอร์มาใช้ผ่าตัดโดยทดแทนใบมีด ช่วยให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น ทําให้มีการสูญเสียเลือดน้อยลง ซึ่งหลังทำผ่าตัดจะมีบาดแผลในช่องคลอด และมีการใช้ไหมละลายเย็บบาดแผลที่ช่องคลอดเหมือนกับการผ่าตัดด้วยวิธีดั้งเดิม
  • bullet_tickหลังการผ่าตัดต้องมีการปฏิบัติตัวเช่นเดียวกันกับหลังทำผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดโดยวิธีดั้งเดิม เช่น งดการมีเพศสัมพันธ์ หลีกเลี่ยงเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้บาดแผลที่ช่องคลอดฉีกขาด ได้แก่ ภาวะท้องผูก การไอ จาม การยกของหนักและกีฬาบางชนิด รวมทั้งงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 6 สัปดาห์

2) การใช้เลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล

  • bullet_tickเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในงานศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชมาก่อน ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช โรงพยาบาลยันฮี ถือเป็นแห่งแรกที่เปิดให้บริการเลเซอร์กระชับช่องคลอดแบบที่ไม่มีบาดแผล ทำให้ผู้ที่เข้ารับการทำเลเซอร์ไม่มีอาการปวดและไม่มีการสูญเสียเลือด แตกต่างกับการใช้เลเซอร์ผ่าตัดแทนใบมีด นอกจากนี้ยังงดมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัดเพียง 2-4 สัปดาห์
  • bullet_tickแต่อย่างไรก็ตามการทำเลเซอร์กระชับช่องคลอดโดยวิธีนี้มีข้อจำกัด คือการทําเลเซอร์ชนิดนี้ ควรทําในสุภาพสตรีที่มีช่องคลอดหย่อนยานไม่มากนัก เนื่องจากความกระชับที่ได้เป็นผลมาจากการสร้างคอลลาเจนบริเวณรอบๆช่องคลอด ซึ่งเนื้อเยื่อช่องคลอดของแต่ละบุคคลก็อาจมีการตอบสนองต่อเลเซอร์–สร้างคอลลาเจนได้ไม่เท่ากัน อีกทั้งผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถกระชับช่องคลอดได้ 1 ปี
  • bullet_tickนอกจากนี้เลเซอร์ชนิดนี้ยังสามารถช่วยรักษาภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ดในสุภาพสตรีได้โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด TVT-O  แต่ก็มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน คือ ควรใช้รักษาในสุภาพสตรีที่มีภาวะไอ จามปัสสาวะเล็ดที่ไม่รุนแรง หรือในสุภาพสตรีที่มีโรคประจำตัว ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัด TVT-O ได้–แต่ข้อเสียเช่นเดียวกันกับเลเซอร์กระชับช่องคลอด คือผลการรักษาที่ได้มีผลชั่วคราว ทำ 1 คอร์ส สามารถช่วยรักษาภาวะ ไอ จาม ปัสสาวะเล็ดได้ 1 ปี

การทำเลเซอร์เพื่อฟื้นฟูช่องคลอด โดยเลเซอร์ (Laser Vaginal Rejuvenation)

bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยเลเซอร์
bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ โดยเลเซอร์
bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (รีแพร์) โดยเลเซอร์
bullet_tickการแก้ไขปัสสาวะเล็ด แบบที่ไม่มีบาดแผล โดยเลเซอร์
bullet_tickการกระชับช่องคลอด แบบที่ไม่มีบาดแผล โดยเลเซอร์
bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กและหนังคลุมคลิตอรีส โดยเลเซอร์
bullet_tickการผ่าตัดแก้ไขช่องคลอดหย่อน หรือกระบังลมหย่อน โดยเลเซอร์
bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขหัวหน่าวผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์
bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งแก้ไขแคมใหญ่ผิดรูปจากการฉีดซิลิโคน โดยเลเซอร์

 

ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์  เป็นหนึ่งของการศัลยกรรมเพื่อความงามที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุดสาขาหนึ่ง โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ความละเอียด และต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์เป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน แพทย์โดยส่วนมากขาดประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมเพื่อความงามประเภทนี้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจำเป็นต้องคำนึงถึงประสบการณ์ของแพทย์ที่จะให้บริการผ่าตัด

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.