การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) 1

  

การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) คือ วิธีการผ่าตัดที่ช่วยตกแต่งผิวหนังและกล้ามเนื้อฝีเย็บที่ฉีกขาด  –(ฝีเย็บ คือ พื้นที่ที่มองเห็นระหว่างช่องคลอดและทวารหนัก)  ซึ่งสาเหตุที่ทําให้มีการฉีกขาดของฝีเย็บมากที่สุด ที่ทำให้ปากช่องคลอดเปิดกว้างกว่าปกติ ส่วนใหญ่เกิดจากการตัดเพื่อขยายปากช่องคลอดในการคลอดบุตร อย่างไรก็ตามการฉีกขาดของฝีเย็บ อาจเกิดขึ้นได้จากอุบัติเหตุ หรือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ สําหรับรอยย่นปากช่องคลอดหรือฝีเย็บ อาจเกิดจากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น หรือเกิดขึ้นโดยกําเนิด รวมทั้งเกิดขึ้นเองเมื่ออายุมากขึ้น

 

ภาพแสดงบริเวณฝีเย็บ (Perineum) 

 

ปัจจุบันมีการนำเลเซอร์มาใช้ในการทำผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) ซึ่งส่งผลให้การผ่าตัดมีความแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเลเซอร์สามารถควบคุมความความลึกของแผลผ่าตัดได้ ทําให้ช่วยลดการเสียเลือด รวมทั้งช่วยลดการทำลายเส้นเลือดที่มาเลี้ยงแผลผ่าตัด และเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้แผลผ่าตัด ส่งผลดีต่อกระบวนการหายของแผลผ่าตัด ทำให้การทำผ่าตัดด้วยเลเซอร์ได้ผลที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการทำผ่าตัดโดยใช้ใบมีดแบบดั้งเดิม

ข้อมูลที่ควรทราบและการเตรียมตัวก่อนการทําผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

 • bullet_tickการตกแต่งฝีเย็บหรือการเย็บซ่อมปากช่องคลอด–จะไม่ลงลึกลงไปในช่องคลอด แต่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูส่วนที่สึกหรอในการให้กำเนิดบุตร โดยการเย็บเฉพาะตรงปากช่องคลอด (ความลึกไม่เกิน 3-5 เซนติเมตร) วัตถุประสงค์เพื่อทำให้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากช่องคลอดแคบขึ้น โดยการตัดผิวหนังส่วนเกินหรือรอยย่นออก แล้วเย็บกล้ามเนื้อที่อยู่ข้างใต้ หรือเนื้อเยื่อที่อยู่ใกล้เคียงไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเกิดความรู้สึกแนบชิดได้มากขึ้นตรงปากช่องคลอด จึงทำให้เกิดความรู้สึกในการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนใหญ่การตกแต่งฝีเย็บมักทําร่วมกับการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอดมีข้อจำกัด ไม่สามารถรับประกันผลและความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานเดิมของผู้เข้ารับการผ่าตัด ได้แก่ กรณีปากช่องคลอดกว้างมาก มีบุตรหลายคน หรือมีแผลเป็นจากการคลอดก่อนหน้านี้ และนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการดูแลแผลหลังผ่าตัดที่ถูกต้องของผู้เข้ารับการผ่าตัด ในการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน แล้วเกิดแผลแยกหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickอย่างไรก็ตามทั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทําให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดไม่พึงพอใจผลการผ่าตัด ซึ่งกรณีการผ่าตัดมีผลคลาดเคลื่อน หรือกรณีเป็นความต้องการของผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดแก้ไข เนื่องจากไม่พึงพอใจผลการผ่าตัด ก็อาจทำได้โดยการพิจารณาตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการผ่าตัดและแพทย์ควรจะปรึกษาร่วมกัน โดยผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดแก้ไขต่อเนื่องภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังการผ่าตัด โดยเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ายา และค่าใช้จ่ายทางวิสัญญีตามจริง
 • bullet_tickผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการซักประวัติและตรวจภายใน กรณีที่มีการติดเชื้ออยู่ในช่องคลอดก่อนการผ่าตัดอยู่แล้ว เช่น เชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย ควรรักษาภาวะติดเชื้อในช่องคลอดให้หายก่อนทำการผ่าตัด
 • bullet_tickผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับสภาพของช่องคลอดก่อนการผ่าตัด ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด และการให้ยาระงับความรู้สึก รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำผ่าตัด ทางเลือกในการรักษา ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในการทำผ่าตัด และรายละเอียดเกี่ยวกับการพักฟื้นหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจะได้รับการอธิบายเกี่ยวกับ ภาวะแทรกซ้อน ทั่วไปของการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด ได้แก่ ภาวะเลือดออก ภาวะแผลติดเชื้อ ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัด การแพ้ยาหรือสารอื่นๆที่ใช้ในการผ่าตัด การเกิดตกขาวมากผิดปกติ หรือการเกิดเชื้อราในช่องคลอด รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนจำเพาะของการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด ได้แก่ ภาวะปัสสาวะลําบากหรือปัสสาวะไม่ออกหลังการผ่าตัด การเกิดรูรั่วระหว่างลําไส้ใหญ่กับช่องคลอด
 • bullet_tickไม่แนะนำทำการผ่าตัด ในผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดต้องไม่ตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนนี้ แม้จะไม่เคยมีรายงานถึงผลเสียของการผ่าตัดต่อทารกในครรภ์
 • bullet_tickในการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะเลือดออกผิดปกติ ในระหว่างผ่าตัดหรือหลังการผ่าตัด เนื่องจากเป็นการผ่าตัดในบริเวณที่มีเส้นเลือดค่อนข้างมาก ภาวะเลือดออกผิดปกติอาจพบได้ประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตราย ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่มยาลดการแข็งตัวของเลือด 10 วันก่อนหรือหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickในการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด บริเวณที่ทำการผ่าตัดมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากภาวะแผลแยกแล้วทำให้มีเลือดออกผิดปกติได้ค่อนข้างมาก เนื่องจากแผลผ่าตัดจะถูกขยับไปมาเกือบตลอดเวลาหลังการผ่าตัด เพราะอยู่ในบริเวณที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหว ดังนั้นในการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด จึงถือว่าเป็นการผ่าตัดที่จำเป็นต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรจะต้องหยุดทำงาน และงดกิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำเป็นประจำในช่วง 2-3 วันแรกหลังการผ่าตัด ซึ่งได้แก่ การเดินหรือการทำกิจกรรมทางกายภาพต่างๆ เพื่อป้องกันการแยกของแผลผ่าตัด รวมทั้งการป้องกันการติดเชื้อแล้วเกิดแผลแยก โดยการรับประทานยาปฏิชีวนะให้ครบหลังการผ่าตัด
 • bullet_tickการผ่าตัดนี้ทำร่วมกับการฉีดยาชาและยานอนหลับฉีดเข้าหลอดเลือดดํา ผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องงดน้ำและอาหารก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงในการสำลักเศษอาหาร ในระหว่างหรือหลังจากการทำผ่าตัด หลังการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดอาจมีอาการมึนงง เวียนศีรษะ จากการฉีดยานอนหลับ ควรนอนพักเพื่อสังเกตอาการจนกว่าอาการจะดีขึ้น และไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหลังการผ่าตัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
เมื่อพร้อมที่จะเข้ารับการผ่าตัด โปรดโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพี่อนัดวันผ่าตัด หากผู้ต้องการเข้ารับการผ่าตัดมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้ยา กรุณาแจ้งแพทย์ก่อนการผ่าตัด

ขั้นตอนการผ่าตัดและการดูแลหลังการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

 • bullet_tickในวันผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัด และการดูแลหลังการผ่าตัดโดยละเอียดอีกครั้ง สอบถามข้อสงสัยอื่นๆ รวมทั้งใบเซ็นแสดงความยินยอม และใบคําแนะนําหลังการผ่าตัด กรณีไม่มั่นใจ มีข้อสงสัย กังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด หรือไม่แน่ใจเนื่องจากสาเหตุใดๆก็ตามเกี่ยวกับการผ่าตัด ควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน
 • bullet_tickการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ) กระทำในห้องผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1/2- 1 ชั่วโมง โดยการให้ยานอนหลับทางหลอดเลือดดำ เมื่อผู้เข้ารับบริการผ่าตัดหลับ แพทย์จึงจะฉีดยาชาที่บริเวณที่จะทําการผ่าตัด คือบริเวณด้านหลังของปากช่องคลอด หลังยาชาออกฤทธิ์แพทย์จึงจะทําการผ่าตัด เลาะเอาปากช่องคลอดด้านหลังส่วนเกินที่ฉีกขาด หรือส่วนที่เป็นรอยย่นทิ้ง หลังจากนั้นแพทย์จะนําขอบแผลทั้งสองด้านที่ขาดออกจากกันมาเย็บชิดกันใหม่ด้วยไหมละลายช้า 2-3 รอบ เพื่อห้ามเลือดตลอดความยาวทั้งหมดของปากช่องคลอด หลังจากนั้นจะทําการเย็บขอบแผลอีกรอบด้วยไหมละลายช้าเส้นเล็ก เพื่อป้องกันภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัด

 third degree tear

ภาพการฉีกขาดของปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

ก่อนการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

 หลังการผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด (ฝีเย็บ)

 

อ่านต่อ>>

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.